خانه| لیست قیمت|درباره ما|اهداف ما|خط مشی|تماس با ما| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

کنترل بار


رله كنترل بار
TYPE:OLMقيمت 500000ريال

کنترل بار
کنترل بار

• جایگزین بیمتال
• مدار الكترونیكی با عمر بسیار زیاد
• دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
• عدم وابستگی به دمای محیط
• بدون استهلاك مكانیكی
• دارای رنجهای متنوع
A5-1، A10-4،A 15-6، A30-12، A60-24 و A50-5
• قابلیت تنظیم تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
• قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
• دارای دو حال عملكرد قفل شونده و اتوماتیك(توسط ترمینالهای K2,K1)
• دارای دو سیگنال نمایشگر

حالت خطا FAULT
وصل خروجی OUT

اصول كار
رله كنترل بار برنا جهت محافظت دستگاههای سه فاز در برابر اضافه جریان طراحی شده است و جایگزین بسیار مطمئن برای بی متال میباشد.

نصب و راه اندازی

ترمینالهای A1وA2 به برق شبكه متصل گردند.
ترمینالهای 15و18 با بوبین کنتاكتور سری شوند.
سیمهای جریان از داخل لولههای دستگاه عبور نمایند.
با اتصال برق شبكه به ترمینالهای A1وA2 سیگنال OUT روشن شده ترمینال 15به18 متصل شده و دستگاه آماده حفاظت میباشد.
با زدن دكمة START در مدار قدرت سیستم راهاندازی می شود.
در صورتیكه جریان راهاندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راهاندازی خاموش میگرد.
تذكر:باید توجه داشت كه مدت زمان راهاندازی باید توسط دسته DELAY تنظیم شود، تا در زمان راهاندازی خروجی قطع نگردد.

در هنگام كار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله داخلی دستگاه قطع میگردد.
در صورتیكه در مدت زمان تنظیمی خطا برطرف شود سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمیگردد.
هنگامیكه ترمینالهای A1وA2 به هم متصل نباشد پس از برطرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دكمه RESET راهاندازی شود.
در صورتیكه كه ترمینالهای A2,A1 به هم متصل باشند پس از برطرف شدن خطا و گذشت زمانی حدود 50 ثانیه دستگاه به صورت اتوماتیك راهاندازی میشود.

مشخصات فنی
ولتاژ تغذیه: 220 ولت متناوب
فركانس شبكه: 50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی: 3 وات
تأخیر در قطع: 1 تا 20 ثانیه- قابل تنظیم توسط دسته DELAY
تأخیر در وصل: پس از رفع خطا حدود 50 ثانیه
محدوده جریان : A 5-1،A10-4، A15-6، A30-12، A60-24، A50-5
رله خروجی: یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب-6 آمپر، 28 ولت مستقیم
نوع نصب: در تمام جهات

 
• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.

 


قيمت : 1450000 ريال
قيمت : 1200000 ريال
قيمت : 1100000 ريال
قيمت : 450000 ريال
قيمت : 550000 ريال
قيمت : 520000 ريال
قيمت : 480000 ريال
قيمت : 310000 ريال
قيمت : 500000 ريال
قيمت : 680000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت