خانه| لیست قیمت|درباره ما|اهداف ما|خط مشی|تماس با ما| پيام

سبد سفارشات شما


نام کالا قيمت تعداد حذف

کنترل سطح مایعات(فلوتر)


كنترل سطح مایعات
(فـلـوتـر)
TYPE:LMRقيمت 470000ريال

کنترل سطح مایعات(فلوتر)
کنترل سطح مایعات(فلوتر)

• كنترل پمپها
• حفاظت پمپهای آب در برابر كاركردن خشك(بدون آب)
• جلوگیری از سرریز شدن مخازن
• پركردن اتوماتیك مخازن
• تشخیص قابلیت هدایت مایعات
• دارای یك سیگنال نمایشگر
وصل خروجی OUT

اصول كار
این دستگاه برای كنترل سطح مایعاتی كه هادی برق باشند بكار میرود. مایعاتی از قبیل آب، فاضلاب، محلولهای قلیایی و یا اسیدی و یا هر مایعی كه در آن آب وجود داشته باشد.
اساس كار این دستگاه بر اندازهگیری مقاومت الكتریكی میباشد كه در صورت وجود یا عدم وجود مایع هادی بین الكترودهای متصل به دستگاه، مقاومت مسیر تغییر كرده و دستگاه عمل میكند.

نصب و راه اندازی
دستگاه فلوتر الكترونیكی معمولا به دو صورت زیر نصب میشود:
1- كنترل سطح آب در مخازن
به این منظور حداقل دو الكترود مورد نیاز است كه یكی برای سنجش پایینترین سطح (الكترود متصل به ترمینال L)، و دیگری برای سنجش بالاترین سطح مطلوب (الكترود متصل به ترمینال H) مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیكه بدنة مخزن هادی باشد، كافیست كه ترمینال مشترك C به بدنه مخزن متصل شود، در غیر اینصورت (در مخازن پلاستیكی و غیر هادی) الكترود سوم نیز مورد نیاز است كه در كف مخزن قرار میگیرد(این الكترود به ترمینال C وصل می شود). بنابراین در صورتیكه مخزن خالی باشد، دستگاه به پمپ، فرمان روشن شدن میدهد تا آب وارد مخزن شود. با رسیدن سطح آب به الكترود H، دستگاه فرمان قطع میدهد و پمپ خاموش میشود. پس از مصرف آب، با رسیدن سطح آب به زیر الكترودL، مجدداً پمپ روشن میگردد. در این حالت ترمینالهای 15و18 كنتاكت رله مشابه شستی استوپ با بوبین كنتاكتور سری میشود.
2- حفاظت پمپ در برابر كاركردن خشك
به این منظور اغلب نیاز به دو الكترود میباشد. مشابه حالت قبل، الكترود متصل به ترمینالH در بالاترین سطح آب مورد قبول و الكترود متصل ترمینال L در پایینترین سطح آب مجاز قرار میگیرند و ترمینالC نیز به لولهآب چاه و یا توسط الكترود سوم به پایینتر از سطح L قرار میگیرد.
در این حالت ترمینالهای 15و16 كنتاكت رله، مشابه شستی استوپ با بوبین كنتاكتور قدرت سری می شوند. به این ترتیب وقتی آب به الكترودH رسیده باشد ترمینالهای A1وA2 به فاز و نول وصل میشوند كه با وصل شدن تغذیه دستگاه، كار سنجش و كنترل آغاز می شود. وقتی دستگاه خاموش باشد یا رله قطع باشد، ترمینالهای 15 به16 متصل میباشد و به هنگام روشن بودن دستگاه و وصل كردن رله، ترمینال 15به18 متصل و سیگنال OUT و روشن می شود.


بهتر است طول سیم متصل به الكترودها، به اندازهای باشد كه در مخازن، الكترود L در حدود 40 سانتیمتر كف و الكترود H در حدود40 سانتیمتری زیر سقف مخزن واقع شوند،و در چاه آب الكترود L در حدود یك متری بالای پمپ و الكترودH در حدود 4 متر بالای پمپ واقع شوند.

تنظیم حساسیت
حساسیت دستگاه توسط دستهSENSITIVITY قابل تنظیم است. برای آبهای معمولی و محلولها، بهتر است حساسیت روی حداقل باشد، ولی برای مایعات با هدایت الكتریكی كم مثل آب مقطر میتوان حساسیت را زیاد نمود. در مواردیكه فاصله چاه یا مخزن تا محل دستگاه زیاد باشد و طول سیمهای ارتباطی الكترودها به دستگاه زیادتر از حد معمول گردد، باید حساسیت بیشتر شود. بطور ساده برای تنظیم حساسیت، هر سه الكترود H، C،L در مایع مورد نظر قرار گرفته و سپس دسته تنظیم حساسیت از ابتدا در جهت عقربههای خروجی ساعت چرخانده شود تا رله وصل كرده و سیگنال خروجی روشن شود.

الکترود تک سیمه
این الكترود از جنس برنج و ضد زنگ بوده و برا ی تشخیص سطح مایعات بكار میرود .الكترود دارای غلاف پلاستیكی میباشد تا فاصله الكترود را از جداره مخازن و یا لولهچاه حفظ نماید. توصیه میشود برا ی اتصال الكترودها به دستگاه از سیم افشان نمره 5/1 با عایق مناسب استفاده شود.

مشخصات فنی
ولتاژ تغذیه: 220 ولت متناوب
فركانس شبكه: 50 یا 60 هرتز
تلفات داخلی: 3 وات
حساسیت: 1تا10 كیلو اهم، قابل تنظیم توسط دسته SENSITIVITY
حداكثر ولتاژ الكترود: 20 ولت متناوب ، ایزوله
حداكثر جریان الكترود: 5/1 میلی آمپر
طول مجاز كابل الكترود: 500 متـر
رله خروجی: یك كنتاكت C/O
جریان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقیم

 

• كلیه مشخصات فنی بر حسب نوع سفارش قابل تغییر میباشد.
 
قيمت : 1450000 ريال
قيمت : 1200000 ريال
قيمت : 1100000 ريال
قيمت : 450000 ريال
قيمت : 550000 ريال
قيمت : 520000 ريال
قيمت : 480000 ريال
قيمت : 310000 ريال
قيمت : 500000 ريال
قيمت : 680000 ريال
پشتیبانی توسط بيزنا | طراحی قالب توسط مهدی نت